عمومی
 گاهي گمان نمي كني ولي مي شود
گاهي نمي شود، كه نمي شود
گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است
گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود
گاهي گداي گدايي و بخت با تو یار نيست
گاهي تمام شهر گداي تو مي شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۴ساعت 21:26  توسط مهدی | 

توی این دنیا خیلی آدم هست...وتو نمی تونی اونارو بشمری...عقایدشون رو تغییر بدی...باهمه اونا حرف بزنی...باهاشون بیرون بری...اما می تونی همه اون آدما رو دوست داشته باشی....باور کن منم یکی از اون آدمام...باعقاید خودم...باور کن....

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ساعت 20:37  توسط مهدی | 

خدایـــــــــــــا؛

بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم؛

بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم؛

بابت لحظات شادی که به یادت نبودم؛

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم؛

بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر را تو دانستم؛

مرا ببخش ...

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مهر ۱۳۹۴ساعت 21:53  توسط مهدی | 
دانشجویی میگفت
یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنکهای یکدیگر را بترکانید هرکس بعد از یکدقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد برنده است.
مسابقه شر وع و بعداز یکدقیقه من و چهار نفر دیگه با بادکنک سالم برنده شدیم.
سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت
من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند چراکه قرار بود بعداز یک دقیقه هرکس بادکنکش سالم ماند برنده باشد که اینچنین هم شد.!
ما انسانها دراین جامعه رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده.
قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم.
میتوانیم باهم بخوریم.باهم رانندگی کنیم. باهم شاد باشیم. باهم…باهم
پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:28  توسط مهدی | 

کفش کودکی راآب برد.کودک روی ساحل نوشت دریای دزد.
آنطرفترمردی که صیدخوبی کرده داشت روی ماسه هانوشت:دریای سخاوتمند
جوانی غرق شدمادرش نوشت:دریای قاتل..
پیرمردی مرواریدی صیدکردنوشت:دریای بخشنده..
موجی نوشته هاراشست.
دریا آرام گفت:"اگر میخواهی دریا باشی به قضاوت دیگران اعتنانکن "

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:38  توسط مهدی | 

گاهی برو ... گاهی بمان

گاهی بخند ... گاهی گریه كن

گاهی قدم بزن ... گاهی سكوت كن

گاهی اعتمادكن ... گاهی ببخش

گاهی زندگی كن ... گاهی باوركن

گاهی بزرگ باش ... گاهی كوچك باش

گاهی چتر باش ... گاهی باران باش

گاهی همه چیز ... گاهی هیچ چیز

* اما همیشه و همیشه انسان باش *

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:3  توسط مهدی | 

بهشت همین جاست ، لازم نیست راه خود را دور کنی
بهشت یعنی کمک کردن به دیگران
پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم
حتی با یک لبخند
یک سلام گرم
یک تماس
یک پیام
یک دلداری
یک دعا

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ساعت 23:36  توسط مهدی | 

کفش کودکی راآب برد.کودک روی ساحل نوشت دریای دزد.
آنطرفترمردی که صیدخوبی کرده داشت روی ماسه هانوشت:دریای سخاوتمند
جوانی غرق شدمادرش نوشت:دریای قاتل..
پیرمردی مرواریدی صیدکردنوشت:دریای بخشنده..
موجی نوشته هاراشست.
دریا آرام گفت:"اگر میخواهی دریا باشی به قضاوت دیگران اعتنانکن "

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:16  توسط مهدی | 

اعداد کوچکتر از یک، خواص عجیبی دارند ،شاید بتوان آنها را با انسانهای تنگ نظر مقایسه کرد . مثلا (0.2) !!!
وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند.
3×0.2=0.6
وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را با آنها تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر میشوند.
3÷0.2=15
وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود و چیزی به تو نمی آموزند.
3+0.2=3.2
و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای !!!
3-0.2=2.8
زندگی ارزشمندت را بخاطر آدمهای کوچک و حقیر ، بی ارزش نکن و به بزرگی خودت ایمان داشته باش.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:9  توسط مهدی |